Share this content on Facebook!
24 Oct 2016

Quyết định rằng bạn muốn thay đổi màu sắc của nhà bếp của bạn là không bao giờ thực sự là một ý tưởng dễ dàng, phải mất rất nhiều và mặc dù có kế hoạch để quyết định các biến khác nhau như: màu gì, nơi tôi sẽ áp dụng những đau đớn, khi nào? vv, những gì tôi sẽ giới thiệu trong bài này là "làm thế nào" để đi về sơn lại một đơn vị nhà bếp Melamine. màu sắc, khi nào và như thế nào là những gì tất cả các bạn.
sơn dulux giá bao nhiêu

Melamine Paint là một loại dầu Dựa Sơn được tái inforced với Urethane. Nó có thể được áp dụng cho vô số hoàn thiện bề...